БИДНИЙ ТУХАЙ

“Новел лизинг” ХХК нь 2017 онд үүсгэн байгуулагдаж санхүүгийн түрээс, лизингийн үйлчилгээ, автомашины засвар, худалдааны чиглэлээр үйлчилгээ явуулж байна. Бид ХАРИЛЦАГЧ ХААН - БУУХ ЭЗЭН БУЦАХ ХАЯГ ТАЙ гэсэн уриатайгаар үүсгэн байгуулагдсанаас хойш гурван жилийн дотор нийт активын хэмжээгээ 10 дахин нэмэгдүүлэн амжилттай ажиллаж байна.

АВТОМАШИН ЛИЗИНГ

“Новел лизинг” ХХК нь 2017 онд үүсгэн байгуулагдаж санхүүгийн түрээс, лизингийн үйлчилгээ, автомашины засвар, худалдааны чиглэлээр үйлчилгээ явуулж байна.

БАРЬЦААТ ЗЭЭЛ

“Новел лизинг” ХХК нь 2017 онд үүсгэн байгуулагдаж санхүүгийн түрээс, лизингийн үйлчилгээ, автомашины засвар, худалдааны чиглэлээр үйлчилгээ явуулж байна.

Хөрөнгө оруулалт

“Новел лизинг” ХХК нь 2017 онд үүсгэн байгуулагдаж санхүүгийн түрээс, лизингийн үйлчилгээ, автомашины засвар, худалдааны чиглэлээр үйлчилгээ явуулж байна.

ХУДАЛДАА

“Новел лизинг” ХХК нь 2017 онд үүсгэн байгуулагдаж санхүүгийн түрээс, лизингийн үйлчилгээ, автомашины засвар, худалдааны чиглэлээр үйлчилгээ явуулж байна.

засвар үйлчилгээ

“Новел лизинг” ХХК нь 2017 онд үүсгэн байгуулагдаж санхүүгийн түрээс, лизингийн үйлчилгээ, автомашины засвар, худалдааны чиглэлээр үйлчилгээ явуулж байна.

Auto Service
Novel Leasing
Novel Lending
Novel Investment
Mongolian Financial Exchange


Монгол улс, Улаанбаатар, 14241, Сүхбаатар дүүрэг,
1 дүгээр хороо, Шангри-Ла оффис #903


7013 1616, 9901 8388


www.novel.mn


www.facebook.com/Novel